Prodej antracitu

Co je antracit a k čemu se používá

Antracit je druh černého uhlí, který se vyznačuje nejnižším obsahem těkavých hořlavých látek (Vdaf 1–4 %), vysokým obsahem uhlíku (Ctd 90–96 %) a velkou výhřevností (Qir i více než 32 %).  Je to černé uhlí, které bylo v době svého vzniku vystaveno velkému tlaku a teplu. Používá se k vytápění, k výrobě vápna a v chemickém průmyslu. Je těžší než koks a vzhledem k této vlastnosti zabere při skladování podstatně méně místa při větší akumulaci energie v něm obsažené. Producenti antracitu (pro nás nejblíže Ukrajina a Rusko) obchodují s touto komoditou v celosvětovém měřítku, ceny jsou tudíž tvořeny s ohledem na světovou úroveň. Přesto nekopírují striktně ceny koksu. Antracit je obvykle levnější a to v závislosti na jeho kvalitě (obsahu síry, popela, výhřevnosti). Podstatné je  z jakého zdroje pochází nebo jakou cestou výroby (praní, míchání) vlastně vznikl. Vybrat stabilní, dlouhodobě stejnou kvalitu vykazující zdroj, je zdlouhavá a náročná záležitost, které se naše společnost významně věnuje. Předpokládá to stálé ověřování kvality pravidelným odběrem vzorků, analyzovaných v renomovaných certifikovaných laboratořích, a hojně cestování.

Jako nejjakostnější černé uhlí je určen především pro litinové kotle jako alternativa koksu. Je stáložárný, proto lze topit non-stop s přikládáním jednou denně podle druhu kotle. Antracit díky minimálnímu obsahu prchavých látek (na rozdíl od černého uhlí, kde je
28–37 % Vdaf) v něm obsažených podstatně méně kouří a netvoří dehet. Oheň je klidnější, čistý, s krátkým plamenem, bez problémů lze dosáhnout vysoké teploty. Tím, že antracit obsahuje 3–10 % popela, má minimální obsah vody (Wtr i 2–3 %), nespéká se, prakticky všechen shoří a nezanáší kotel. Zápalná teplota je vysoká - nad 500 °C.

Druhy antracitu v nabídce SH Stream, s. r. o.

S ohledem na požadavky zákazníků a emisní limity ČR věnujeme pozornost zejména dovozu antracitu s obsahem síry do 1 %, který tvoří pouze malé procento produkce Ukrajiny a Ruska. Vzhledem k široké škále typů a kvalit antracitu neuvádíme níže všechny možnosti, ale jen ty, které tvoří stabilní součást našeho portfolia a s nimiž jsou dlouhodobě dobré zkušenosti. Volně ložený antracit převážně frakce 0–120 mm je dovážen do EU po širokorozchodné železnici a na překladištích v Polsku tříděn na potřebné frakce podle požadavků konkrétního odběratele.

Zrnitost Výhřevnost (Qir) Obsah popela (Ad) Obsah vody (Wtr) Obsah síry (Std) Prchavé látky (Vdaf)
0–10 mm 24–25 MJ/kg 5–12 % 4–6 % 0,7–1 % 2–5 %
10–25 mm 28–30 MJ/kg 5–10 % 4–6 % 0,7–1 % 2–5 %
25–50 mm 30–32 MJ/kg 3–9 % 2–6 % 0,7–1 % 2–3,5 %
25–80 mm 30–32 MJ/kg 3–7 % 2–6 % 0,7–1 %

2–3,5 %

Antracit 25–80 mm s minimálním obsahem frakce 0–20 mm (max. 5–6 %)

Antracit 25–80 mm Antracit 25–80 mm Antracit 25–80 mm
fotografie v plné velikosti ke stažení – foto1, foto2, foto3 (cca 2500 kB, jpg)

Uskladnění antracitu

Máme praktické zkušenosti se skladováním antracitu.

Uskladnění antracitu Uskladnění antracitu

Dodávky antracitu

Společnost SH STREAM, s.r.o. realizuje dodávky jak jednotlivými vagony,
tak vlaky nebo kamiony.

Dodávky antracitu Dodávky antracitu

Podle Vašich potřeb v daném okamžiku vyhodnotíme jak kvality, tak ceny nebo s Vámi můžeme konzultovat předpokládaný cenový vývoj a nejlepší dobu k nákupu.

 

Tvorba webu Gary Fibiger | SH STREAM, s. r. o © 2009–2024